Tuyển dụng trọn đời và lương dựa vào thâm niên là một chế độ rất đặc thù tại Nhật Bản.
Với những ai làm việc với doanh nghiệp Nhật, có nhiều dịp tiếp xúc với người Nhật, hãy thử một lần hỏi về các công việc họ từng làm qua.
Sẽ không khó để bạn tìm thấy những người công tác chỉ ở một công ty từ lúc mới ra trường, chưa một lần chuyển việc, và cũng không hề có ý định chuyển việc cho đến lúc về hưu.

Tiêu chuẩn Nhật