Vào ngày 04, tháng 10, năm 2015, Trung Tâm Du Học Nhật Bản ViNaJa đã cùng quý phụ huynh và gia đình các bạn học viên tổ chức tiễn các bạn học viên kỳ nhập học tháng 10/2015 tại trường Nhật Ngữ Shinwa và trường Nhật Ngữ Sendagaya ra sân bay, nhập học theo lịch nhập học của trường.