Vào lúc 21h00, ngày 25, tháng 09, năm 2015 Trung Tâm Du Học Nhật Bản ViNaJa đã cùng quý phụ huynh và gia đình các bạn học viên tổ chức tiễn các bạn học viên kỳ tháng 10/2015 của trường Nhật ngữ Fukuoka YMCA ra sân bay.

Đại diện Ban Lãnh Đạo Trung Tâm, anh Nguyễn Văn Toàn – Giám Đốc Điều Hành và anh Trần Phi – Phó Giám Đốc Kinh Doanh đã cùng các anh chị em cán bộ – nhân viên đưa các em ra sân bay, hướng dẫn các em thủ tục check-in, dặn dò các em và hướng dẫn các em thủ tục nhập cảnh sau khi xuống sân bay Fukuoka tại Nhật Bản.