Một năm mới đã bắt đầu, cũng là lúc các bạn đang chuẩn bị cho việc thực hiện những ước mơ, dự định của bản thân mình. Với những bạn nào đang có dự định săn học bổng du học Nhật thì đây cũng là thời điểm để các bạn chuẩn bị cho kế hoạch “săn học bổng” của mình.

Để xin học bổng MEXT tại Việt Nam, bạn cần nộp hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hoặc Đại sứ quán/Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam.