Mấy hôm nay tôi có nhận được rất nhiều thắc mắc, thậm chí là lo sợ của các bạn đang có dự định đi du học Nhật Bản về chuyện Nhật Bản ban hành Mã số cá nhân 12 số – My number. Thật sự tôi cảm thấy rất khó hiểu khi các bạn lại nghĩ rằng Nhật Bản ban hành My number chỉ để siết chặt du học sinh ngoài nước, cấm làm thêm,v.v. Tôi cũng không thể biết được các bạn nghe thông tin ấy từ đâu hay các bạn đang cố tình hiểu sai vấn đề, vì thế nên tôi quyết định viết bài viết này hy vọng giúp các bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề trên.

Trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ My number có tác dụng gì và được dùng vào những mục đích như thế nào?