Quy trình và thủ tục bảo lãnh cho người nước ngoài sinh sống tại Nhật được bảo lãnh vợ/chồng, gia đình, bạn bè,… sang Nhật với mục đích thăm người thân, du lịch, … trong thời gian ngắn.

Tại Nhật, thủ tục bảo lãnh du lịch cho phép người nước ngoài sinh sống tại Nhật được bảo lãnh vợ/chồng, mời gia đình, bạn bè…  sang Nhật cho mục đích thăm người thân, nuôi bệnh hoặc du lịch trong thời gian ngắn 「短期滞在」(tối đa là 90 ngày).