Quy trình và thủ tục bảo lãnh cho người nước ngoài sinh sống tại Nhật được bảo lãnh vợ/chồng, gia đình, bạn bè,… sang Nhật với mục đích thăm người thân, du lịch, … trong thời gian ngắn.

Tại Nhật, thủ tục bảo lãnh du lịch cho phép người nước ngoài sinh sống tại Nhật được bảo lãnh vợ/chồng, mời gia đình, bạn bè…  sang Nhật cho mục đích thăm người thân, nuôi bệnh hoặc du lịch trong thời gian ngắn 「短期滞在」(tối đa là 90 ngày).

Facebook Comments

Đăng bình luận