Căn cứ vào nhu cầu học tiếng nhật của học sinh, sinh viên và cả những người đã đi làm, tạo điều kiện giúp các em học viên có nguyện vọng du học tại Nhật , trang bị hành trang kiến thức cần thiết và đầy đủ, Trung Tâm Nhật Ngữ ViNaJa xin gửi đến các bạn học viên thông báo tuyển sinh các lớp tiếng Nhật trong tháng 03/2016 nhằm giúp các em học viên trang bị phương pháp học tập tiếng nhật hiệu quả cả về ngôn ngữ, văn hóa con người và đất nước Nhật Bản.

1./ THÔNG TIN KHÓA HỌC
–  Tiếng Nhật Sơ Cấp theo giáo trình Minna no Nihongo và giáo trình bổ sung của Trung Tâm Nhật Ngữ ViNaJa.