Dưới đây là chia sẻ kinh nghiệm từ bạn Totoro Nguyễn đã trúng tuyển học bổng MEXT qua đường Embassy recommendation trong đợt phỏng vấn xin học bổng Mext 2015. Các bạn đang có dự định apply xin học bổng du học Nhật Mext thì tham khảo nhé!

(1) Ai phỏng vấn: