Viện Đại học Liên hiệp quốc Nghiên cứu bậc cao về Phát triển bền vững ( UNU – IAS), một trong những viện nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu tại Tokyo, Nhật Bản, tài trợ nhiều suất học bổng cho sinh viên đến từ các quốc gia đang phát triển và có nguyện vọng theo đuổi học vị Tiến sĩ.
Chương trình hướng đến mục tiêu giúp cho các nhà nghiên cứu trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Khoa học phát triển Bền vững.
Ứng viên phải đạt GPA tối thiểu 3.5/ 4.0 của ít nhất một văn bằng Thạc sĩ. Riêng tiếng Anh, ứng viên phải có TOEFL 600/ TOEFL IBT 100  hoặc IELTS học thuật 7.0

Bậc học: Tiến sĩ
Ngành học: Khoa học Phát triển bền vững
Giá trị học bổng: học bổng gồm toàn bộ học phí, trợ cấp chi phí sinh hoạt hằng tháng 150,000 Yên, trong vòng tối đa 36 tháng. Học bổng còn bao gồm vé máy bay khứ hồi, lệ phí visa, bảo hiểm sức khoẻ.
Đối tượng nhận học bổng: sinh viên đến từ các quốc gia đang phát triển
Đơn vị cấp học bổng: Viện Đại học Liên hiệp quốc Nghiên cứu bậc cao về Sự phát triển bền vững ( UNU – IAS), Nhật Bản