Tại TP.Hồ Chí Minh thì các bạn học tiếng Nhật đa số đều tìm hiểu về học bổng du học Nhật Bản nhưng đặc biệt phải nhắc đến chính là Học bổng Chính phủ Nhật Bản: bao gồm chi phí sinh hoạt, học phí, vé máy bay khứ hồi Nhật Bản và Việt Nam.