Qua buổi hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ tư vấn du học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố HÀ Nội có thông báo các bạn du học sinh cần: Thực hiện đăng ký thông tin lưu học sinh vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh.

Facebook Comments

Đăng bình luận