Mối quan tâm lớn nhất của Quý Phụ Huynh cùng các em học viên trước khi quyết định chọn nơi gửi gắm ước mơ của bản thân mình ngoài việc quan tâm đến chất lượng và sự uy tín còn là các khoản phí cần phải chuẩn bị.

Với mong muốn tối ưu chi phí, nhằm tạo điều kiện giúp các em có nguyện vọng du học Nhật thực hiện được ước mơ của mình, thay vì với tổng mức phí tính đến khi bay là 250 triệu -300 triệu như mặt bằng chung, thì ở tại Trung Tâm Du Học Nhật Bản ViNaJa các mức phí đã được tối ưu, và thấp hơn rất nhiều!