Theo như những công bố mới nhất của Bộ Giáo dục & Đào tạo về kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 thì sẽ có 5 môn thi chính thức được diễn ra bao gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.