Trường Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo (TUSW) có 3 cơ sở: Tokyo Campus, Nagoya Campus (Nagoys Campus là thành phố lớn thứ 4 tại Nhật Bản), và Isesaki Campus rộng lớn, xinh đẹp ở vùng ngoại ô Tokyo. TUSW cung cấp nền giáo dục tuyệt vời và trường nhiều năm liền xuất hiện trên các tạp chí như có tỷ lệ việc sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất trong các trường đại học tư nhân tại Nhật Bản. Ngoài ra, TUSW đào tạo ra một số lượng lớn người dự thi đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia. Mỗi năm có khoảng 100 sinh viên TUSW vượt qua kỳ thi viên chức của chính phủ, hoặc giáo viên. Trong sự giao lưu quốc tế, TUSW tổ chức chương trình nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài tại Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên (Hàn Quốc). và chấp nhận nhiều sinh viên quốc tế vào các khóa học đại học và sau đại học.

*) Khóa học và khoản phí

Facebook Comments

Bình luận đã đóng