Trường Nhật ngữ Narita được thành lập vào năm 2003, tại thành phố Narita, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Narita được coi là một trong ba thành phố dễ sống nhất của Nhật Bản. Vật giá rẻ, dân số không quá đông đúc, có sân bay Narita, nên sinh viên đến đây có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm thêm.

Trường Nhật ngữ Narita là một thành viên của Hiệp hội thúc đẩy giáo dục Nhật Bản.

Facebook Comments

Bình luận đã đóng