Trường Nhật ngữ Nagano bắt đầu giảng dạy tiếng nhật từ năm 1991, tọa lạc tại Nagano. Theo học tại Nagano học viên sẽ được học tập trong môi trường có nhiều học sinh, sinh viên đến từ các quốc gia, những nền văn hóa khác nhau là một cơ hội lớn không chỉ giúp du học sinh nắm vững ngôn ngữ, chuyên môn mà còn giúp các bạn có nhiều hiểu biết về nhiều nền văn hóa khác nhau. Ngoài ra, học sinh thường xuyên được tham gia vào các buổi hoạt động ngoại khóa, giao lưu với các gia đình người Nhật, học tập văn hóa Nhật Bản, hiểu biết thêm về văn hóa phong tục tập quán của người nhật.

Kết quả năng lực tiếng Nhật năm 2013 (tổng cộng hàng năm):

Facebook Comments

Bình luận đã đóng