Trường THPT Meitoku Gijuku (tỉnh Kochi, Nhật Bản) là trường tư thục được thành lập năm 1973, thuộc loại hình trường liên cấp đào tạo cả học sinh nam và học sinh nữ, và cũng là trường THCS – THPT duy nhất tại Nhật Bản thực hiện chế độ 100% học sinh ở nội trú.

Trong xu hướng coi trọng giáo dục về mặt kiến thức, mục tiêu của Meitoku Gijuku là coi trọng việc xác lập môi trường giáo dục về con người, đào tạo nên những con người mang tính quốc tế, có khả năng cống hiến cho cả thế giới. Chú trọng vào nhiều hoạt động giao lưu quốc tế, chúng tôi đã kết nghĩa với trên 50 trường ở 10 quốc gia và khu vực trên thếgiới nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu cho các bạn trẻ trên khắp thế giới. Hiện có 280 du học sinh nước ngoài đang học tập tại Meitoku Gijuku, chiếm một phần ba trong tổng số 900 học sinh của nhà trường. Meitoku Gijuku là trường số 1 trong các trường THPT tại Nhật Bản trong việc đẩy mạnh hoạt động quốc tế hóa.
Trong quan hệ giao lưu quốc tế với Việt Nam, Meitoku Gijuku đã kết nghĩa với một số trường THCS,THPT tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hữu nghị và giao lưu kinh tế giữa hai nước Nhật – Việt vốn đã có từ lâu, các hoạt động giao lưu mang tính nhân văn cũng đã được tăng cường, Meitoku Gijuku cũng mong muốn góp phần trong việc thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu giữa các bạn trẻ hai nước.

Facebook Comments

Bình luận đã đóng