Học viện Quốc tế Matsudo đựơc thành lập năm 1989, tọa lạc tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Trường ứng dựng những đặc sắc của một mái trường nhỏ để cung cấp những giờ học với chất lượng cao mang tính thực tiễn. Với chế độ quy mô lớp học từ 8 đến 15 người, trường xây dựng một môi trường học tập thoải mái và thân thiện, luôn luôn đáp ứng những yêu cầu của học viên, chú trọng giảng dạy chỉ mỉ, chi tiết.

Kết quả năng lực tiếng Nhật năm 2013 (tổng cộng hàng năm):

Facebook Comments

Bình luận đã đóng