Trường Nhật Ngữ Kokusai Kotoba Gakuin bắt đầu giảng dạy tiếng nhật từ năm 1991, thuộc tỉnh shizuoka. Trong trường có đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm trong vấn đề giảng dạy, tâm huyết với nghề, luôn tìm kiếm, sáng tạo và áp dụng những phương pháp tốt nhất để giúp học viên hoàn thiện tiếng nhật. Mục tiêu của trường luôn hướng đến đào đạo sinh viên nắm vững tiếng Nhật có đủ năng lực để thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học, các trường dạy nghề chuyên nghiệp.

Kết quả năng lực tiếng Nhật năm 2013 (tổng cộng hàng năm):

Facebook Comments

Bình luận đã đóng