Trường Nhật Ngữ JIN bắt đầu giảng dạy tiếng nhật từ năm 1991, nằm ở quận Kita- Ku thuộc thủ đô Tokyo Nhật Bản. Mục tiêu của trường là đào tạo được những thế hệ chất lượng, thực hành hiệu quả, là bước đệm để học viên có thể học lên hoặc đi làm. Trường có đội ngũ giáo viên kinh nghiệm trong vấn đề giảng dạy, tâm huyết với nghề, luôn tìm kiếm, sáng tạo và áp dụng những phương pháp tốt nhất để giúp học sinh trong việc hoàn thiện tiếng nhật.

Kết quả năng lực tiếng Nhật năm 2013 (tổng cộng hàng năm):

Facebook Comments

Bình luận đã đóng