Học viện Văn hóa Quốc tế Nhật Bản (Intercultural Institute of Japan) là trường Nhật ngữ được thành lập năm 1977 tại Akihabara (Tokyo). Trường có nhiều khóa học đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật với mục đích khác nhau của sinh viên. Sinh viên không máy móc lặp đi lặp lại những câu tiếng Nhật, họ được đào tạo để có thể giao tiếp trao đổi những suy nghĩ của họ với nhau bằng tiếng Nhật.

Kết quả năng lực tiếng Nhật năm 2013 (tổng cộng hàng năm):

Facebook Comments

Bình luận đã đóng