Học viện nhật ngữ Hamamatsu bắt đầu giảng dạy tiếng nhật từ năm 2011, ở thành phố Hamamatsu thuộc tỉnh shizuoka. Trường nằm giữa đất nước Nhật Bản. Mục tiêu giáo dục của trường là tuyển những học sinh nước ngoài có nguyện vọng học lên trung cấp, đại học, cao học của Nhật Bản, cuộc sống và học tập ở Nhật Bản. Ưu điểm của trường là sức mạnh về hợp tác giáo dục của các trường cùng nhóm trường thuộc đại học khoa học và công nghệ shizuoka. Trường còn tổ chức tham quan, đại hội thể thao vì thế sinh viên có thể cùng tham gia nhằm thúc đẩy mối giao lưu, quan hệ với sinh viên Nhật Bản để rèn luyện và trang bị tiếng nhật trong cuộc sống một cách tốt nhất.

Thành phố Hamamatsu là vùng đất của ngành công nghiệp máy móc như: Yamaha, Suzuki… Ngoài ra còn là địa điểm du lịch có nhiều danh lam thắng cảnh.

Facebook Comments

Bình luận đã đóng